Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 5 juli 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, raadzaal

Voorzitter
G.P. Isabella

Agendapunten

 1. 1

  Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 5 juli om 19.00 uur in de Raadszaal. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden.

 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (7), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 3. 3

  Dhr. Staman (raadslid) doet bij agendapunt 3 de mededeling dat de commissie verbonden partijen de raad verzoekt het voorstel Agendapunt 6 : Overdrachtsdocument Commissie Verbonden Partijen van de raadsagenda van 05-07-2022 te halen. De commissie beraadt zich nog op enkele beslispunten en enkele onvolkomenheden in het voorstel en acht het wenselijk om nog niet te besluiten over genoemd voorstel. Middels deze vooraankondiging wordt de raad ook tijdig geïnformeerd het verzoek van de CVP om het voorstel van de agenda af te halen.

 4. 4

  NatúúrlijkHouten – Renate Lambermont
  • Vragen nav Argos onderzoek - gebruik DPS Matrix door de WIL
  • Vragen zomeractiviteiten voor Oekraïense vluchtelingen
  PvdA en D66 – Jaap Staman
  • Ondeugdelijke vragenlijst WIL
  PvdA – Anneke Dubbink
  • Jongeren op het juiste pad houden

 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (7), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)

  Toezeggingen

  Titel
  Financieel kader 2023-2026 en meicirculaire 2022
 6. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (7), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)

  Toezeggingen

  Titel
  Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonneweide De Heul - Kanaaldijk Oost - Eiland van Schalkwijk - toezeggingen wethouder van Ruitenbeek
 7. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (7), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 8. 9.b
  Schorsing
 9. 10
  Heropening
 10. 11

 11. 12

  Voorstel van de agenda gehaald.

 12. 13

  Moties

  Titel
  054-2022 Motie agendering Zonnevelden in september.
  INGETROKKEN 055-2022 Motie Zonnevelden en weidevogelbeheer
 13. 14
  Verklaring van geen bedenkingen voor zonnevelden De Knoest
 14. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (7), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 15. 16

  Advies CVP: De commissie kan instemmen met de ontwerpbegroting 2023, het niet indienen van een zienswijze en de tekst van de brief met kritische punten, met name het aandacht vragen voor de stand van de Algemene reserve en het risico van de GGiD.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (7), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 16. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (7), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 17. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (7), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 18. 19.a

  Moties

  Titel
  056-2022 M Motie vreemd ambitiebepaling convenant duurzame woningbouw
 19. 19.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (7), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 20. 20

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (7), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 21. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (7), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 22. 22
  Sluiting