Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 14 juni 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, raadzaal

Voorzitter
G.P. Isabella
Toelichting

U kunt deze vergadering live volgen via https://houten.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 14 juni om 20.00 uur in de Raadszaal. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden.

 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  • D66 - Marjan Boonzaaijer - Stimuleren van elektrisch rijden
  • Natuurlijk Houten - Tijm Corporaal - Voornemen van Burgemeester Isabella als voorzitter van de Fietsersbond
  • VVD - Bibi Verbeek -  Bericht op ACM.nl over overname Viveste door Mitros
  • GroenLinks - Susan van Erp - Uitvoeringsprogramma 2022 voor Visie Biodiversiteit
 4. 5

  Toezeggingen

  Titel
  Jaarstukken 2021 - resultaatbestemming
 5. 7

 6. 8
  Schorsing
 7. 9
  Heropening
 8. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (3), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 9. 11

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (3), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
  tegen
  Partij PvdA (1), Partij Houten Anders! (1)

  Amendementen

  Titel
  Amendement 050-2022 Resultaatbestemming tbv Volkshuisvesting
  Amendement 051-2022 Resultaatbestemming tbv verduurzaming sportaccommodaties

  Moties

  Titel
  052-2022 Motie Cyberaanvallen tegengaan
 10. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (3), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 11. 13

  De Commissie Verbonden Partijen stemt in met inhoud van de kritische toonzetting van de conceptzienswijze.
  De accountantsverklering is toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (3), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 12. 14

  De CVP stemt in met de Ontwerpbegroting 2023 BghU en Meerjarenperspectief 2024-2026 en de jaarstukken BghU 2021 incl. controleverklaring en tot het niet indienen van een zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (3), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 13. 15

  Conclusies CVP:
  - Complimenten voor de helderheid.
  - De commissie stemt in met de Jaarstukken 2021 en het niet indienen van een zienswijze.
  - De commissie stemt in met de ontwerpbegroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 en het
  niet indienen van en zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (3), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 14. 16

  De CVP stemt in met de  Jaarrekening 2021-1e Begrotingswijziging 2022 -Programmabegroting 2023-2026 Regionaal Archief Zuid Utrecht en tot het niet indienen van een zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (3), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 15. 17

  Moties

  Titel
  053-2022 Motie vreemd orde van de dag - Houtense Werktafel
 16. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (3), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 17. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (3), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 18. 20

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (3), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 19. 21
  Sluiting