Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 10 november 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, raadzaal

Voorzitter
G.P. Isabella
Toelichting

U kunt deze vergadering live volgen via https://houten.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 10 november 2022 om 19.00 uur in de Raadszaal. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden.

 2. 6

 3. 7

 4. 8

 5. 9
  Schorsing
 6. 10
  Heropening
 7. 11

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  070-2022 Amendement - ITH - CP - algemene plaatselijke verordening 2022
  071-2022 AMENDEMENT D66 - CP - Participatie pilots in het collegeprogramma
  072-2022 AMENDEMENT D66- CP- Regenboog stembusakkoord
  073-2022 AMENDEMENT D66 collegeprogramma - goed onderhouden, groene en toekomstbestendige openbare ruimte
  074-2022 AMENDEMENT GL - CP - landschapspark en buurtgroen
  075-2022 Amendement - GL - CP- Verbreden extra inzet regionale vertegenwoordiging.
  076-2022 AMENDEMENT VVD - CP - Niet verhogen toeristenbelasting
  077-2022 gewijzigd AMENDEMENT CU - CP - Concreet stappenplan 40% lokale en duurzame energie in 2030v2
  078-2022 Amendement HA CP - Windkader
  gewijzigd 097-2022 Amendement ITH - Collegeprogramma instellen armoedefonds

  Moties

  Titel
  080-2022 MOTIE D66 - CP - integrale visie Noordwest
  081-2022 MOTIE D66 - CP - aanpakken woningnood
  082-2022 MOTIE D66 - Cp - realiseren betaalbare woningen
  083-2022 MOTIE D66 - Cp - burgerberaad inrichting Kromme Rijngebied
  084-2022 MOTIE D66 - CP - inzet beklemde algemene reserve
  085-2022 motie D66 - CP - jongerenparticipatie collegeprogramma
  087-2022 MOTIE NH CP - locatie voor seniorenhofjes mogelijk maken
  088-2022 Motie CDA - CP - Ruimtelijke Kenmerken van het Houtens DNA
  089-2022 Motie CDA - CP - Visie Mantelzorg
  090-2022 MOTIE SGP - CP - biodiversiteit
  091-2022 Motie CU - CP- Behoud Enter voor onze jongeren
  092-2022 MOTIE PvdA CP - inzet bestemmingsreserve volkshuisvesting voor Essenkade
  093-2022 MOTIE PvdA CP- Tiny Houses_Tuinkamers met aandacht.
  094-2022 MOTIE PvdA CP- kaders en uitgangspunten bezuinigingen
  095-2022 Motie HA -CP_Actie op verduurzaming gemeentelijk vastgoed
  096-2022 MOTIE HA - CP - Voet- en Fietspadenbeleid - Wandelvisie
  gewijzigd 079-2022 ITH - Motie CP - Voorrang Houtense Inwoners
  gewijzigd 086-2022 motie NH - CP - Zelfbewoningsplicht
 8. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 9. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)

  Moties

  Titel
  099-2022 MOTIE D66 - begroting - Werkafspraken indicatoren
 10. 14
  Herziening Algemene subsidieverordening
 11. 15

  Advies CVP: geen zienswijze indienen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 12. 16

  Advies CVP: Kan ongewijzigd worden vastgesteld

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 13. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 14. 18

  Moties

  Titel
  098-2022 MotieVreemd GL -BesluitWPHouten-AdviesRUDvolgen
 15. 19

  Moties

  Titel
  gewijzigd 100-2022 Motie-vreemd GroenLinks PvdA Actieplan tegen armoede door inflatie en energieprijzen
 16. 20

  Moties

  Titel
  101 - 2022 motie vreemd Houten Anders -Burgerhulpverleners activeren
 17. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 18. 22

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 19. 23

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3), Partij Houten Anders! (1)
 20. 24
  Sluiting