Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Voorstel tot wijziging of aanpassing van een raadsbesluit.

Iedere dinsdag vergadert het college van burgemeester en wethouders. Van deze vergaderingen wordt een besluitenlijst gemaakt.

Na afloop van een raadsvergadering wordt direct de volgende dag een besluitenlijst gepubliceerd met daarin de belangrijkste toezeggingen en besluiten uit die raadsvergadering.

Bijdragen van insprekers

Een gemotiveerd verzoek van burger(s) aan de gemeenteraad om te beraadslagen en te besluiten over een door hen opgesteld voorstel dat betrekking heeft op iets binnen de gemeente. Het voorstel moet wel gaan over een onderwerp waarover de raad kan beslissen. Indieners en ondersteuners van het burgerinitiatief dienen inwoners te zijn van Houten en kiesgerechtigd. Het voorstel moet door tenminste 25 personen met een handtekening worden ondersteund.

Klik op onderstaande link om de digitale leeromgeving voor raadsleden te openen.


https://academieportal.nl/raadsleden/?toremove=/raadsleden&goback=leeromgeving.raadsleden.nl

Een formeel middel waarmee elk raadslid een discussiepunt voor kan leggen aan de raad en in stemming brengen.

Het college heeft een actieve informatieplicht naar de gemeenteraad. Dit gebeurt onder meer door een raadsinformatiebrief aan de raad te sturen.

De raad kan aan het college schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Op die manier probeert de raad duidelijkheid van het college te krijgen over een bepaald onderwerp.

Tijdens de behandeling van raadsvoorstellen worden door de wethouders toezeggingen gedaan. De toezeggingen worden verzameld in de zgn. openstaande lijst toezeggingen en moties. Met behulp van deze lijst wordt bijgehouden welke toezeggingen zijn gedaan en hoe deze worden nagekomen. De lijst openstaande toezeggingen en moties wordt elke raadsvergadering geagendeerd.

Vanaf 21-12-2019 zijn er geen geschreven verslagen meer. Hiervoor in de plaats is de besluitenlijst en de digitale uitzending (https://houten.notubiz.nl/) gekomen.