Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Raadsvergadering 05-10-2021

dinsdag 5 oktober 2021

19:30 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, raadzaal

Voorzitter
G.P. Isabella
Toelichting

Door de maatregelen rondom het coronavirus kunt u de vergadering niet bezoeken. Wel kunt u deze vergadering live volgen via https://houten.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 5 oktober om 19.30 uur in de Raadszaal. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden.

 2. 2

 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 5

  Bijlagen

 5. 9
  Stemming motie SGP begraafplaats 2018-037
 6. 10
  Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2021
 7. 11
  Schorsing
 8. 12
  Heropening
 9. 13

  Alle fracties krijgen de mogelijkheid voor een wat langere stemverklaring over deze al eerder behandelde motie. Ook de wethouder krijgt de gelegenheid voor een toelichting.

 10. 14

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  2021-141 211005 Amendement ITH, PvdA geen uitbreiding supermark
  2021-142 211005 Amendement ITH en SGP geen autovrij of autoluw Plein
  2021-143 211005 Amendement GL - Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030 - Voorwaarden aan eventuele uitbreiding Supermarkt Oude Dorp
  2021-144 211005 Amendement D66 Oude Dorp - Meer ruimte voor verblijf en minder voor de auto
  2021-145 211005 Amendement D66 Oude Dorp - Meer ruimte voor activiteiten en evenementen
  2021-146 211005 Amendement PvdA Kosten totstandkoming Ontwikkelingsvisie Oude Dorp

  Moties

  Titel
  2021-140 211005 Amendement CDA Aanscherpen Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030
  2021-147 211005 Motie GL Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030 - Begrenzing kostentoerekening De Grund.
  2021-148 211005 Motie PvdA Kosten Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030
  2021-149 211005 Motie Oude Dorp PvdA - Herontwikkeling locatie De Grun
  2021-150 211005 Motie SGP Ontw Oude Dorp 2030 - Betrekken omgeving bij herontwikkeling Grund
  2021-151 211005 Motie ITH, SGP, PvdA geen betaald parkeren Oude Dorp
  2021-152 211005 Motie ITH, SGP Oude Dorp -Knarrenhof
  2021-153 211005 Motie ITH SGP PvdA en D66 Oude Dorp- locatie Voedselbank
  2021-154 211005 Motie SGP ITH HA! Groep Aanen Beschermd dorpsgezicht
  2021-155 211005 Motie Oude Dorp HA Sociaal-cultureel Oude Dorp
  2021-156 211005 Motie GA Oude Dorp - Herdenkingsmonument
  2021-157 Motie van treurnis D66 - Respecteer budgetrecht van de raad
 11. 15
  Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
 12. 16
  Nieuwbouw Kindcentrum De Velduil (OBS) en sporthal Eggeveld
 13. 17
  Aanbesteding openbare verlichting (OVL)
 14. 19

 15. 21

 16. 22

 17. 23

 18. 24
  Sluiting