Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

vervolg van 5-10-2021

donderdag 7 oktober 2021

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, raadzaal

Voorzitter
G.P. Isabella
Toelichting

Vervolg raad 5 oktober 2021

Agendapunten

 1. 5

  Heropening raadsvergadering van 5 oktober jl.

 2. 7

 3. 9

  Alle fracties krijgen de mogelijkheid voor een wat langere stemverklaring over deze al eerder behandelde motie. Ook de wethouder krijgt de gelegenheid voor een toelichting.


  * Verplaatst naar vergadering 4 november 2021 Begrotingsraad

 4. 11
  Schorsing
 5. 12
  Heropening
 6. 13

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Groep Aanen (1), Partij CDA (4), Partij ChristenUnie (2), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (5), Partij Houten Anders! (1), Partij PvdA (1), Partij SGP (1), Partij VVD (4)
  tegen
  Partij ITH (4), Partij PvdA (1)

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  2021-140 211007 Gewijzigd Amendement CDA Aanscherpen Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030
  2021-141 211007 gewijzigd Subamendement ITH, PvdA geen uitbreiding supermarkt op 140
  2021-142 211007 GEWIJZIGD Subamendement ITH geen autovrij of autoluw Plein op 140
  2021-155 GEWIJZIGD Subamendement HA - Sociaal Culturele Multifunctionele activiteiten

  Moties

  Titel
  2021-143 211007 GEWIJZIGD Motie GL voorwaarden aan eventuele uitbreiding supermarkt oude dorp
  2021-144 GEWIJZIGD motie 144 D66 Meer ruimte voor verblijf en minder voor de auto
  2021-145 GEWIJZIGD motie 145 D66 Meer ruimte voor activiteiten en evenementen
  2021-148 211007 Motie PvdA Kosten Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030
  2021-149 211007 Motie Oude Dorp PvdA - Herontwikkeling locatie De Grund
  2021-150 211007 Motie SGP Ontw. Oude Dorp 2030 - Betrekken omgeving bij herontwikkeling Grund
  2021-151 211007 Motie ITH, SGP, PvdA geen betaald parkeren Oude Dorp
  2021-152 211007 Motie ITH, SGP Oude Dorp -Knarrenhof
  2021-153 211007 Motie ITH SGP PvdA en D66 Oude Dorp- locatie Voedselbank
  2021-154 211007 Motie SGP ITH HA! Groep Aanen Beschermd dorpsgezicht
  2021-156 211007 Motie GA Oude Dorp - Herdenkingsmonument
  2021-157 211007 Motie van treurnis D66 - Respecteer budgetrecht van de raad
 7. 14

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Partij CDA (4), Partij ChristenUnie (2), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (5), Partij Houten Anders! (1), Partij PvdA (2), Partij SGP (1), Partij VVD (4)
  tegen
  Partij ITH (4)

  Amendementen

  Titel
  2021-158 211007 Amendement D66 RES Zoekgebied Windenergie

  Moties

  Titel
  2021-159 211005 gewijzigd Motie GroenLinks_Onderzoek Zoekgebied E
  2021-161 211007 Motie SGP-CDA RES - Streven naar 100% lokaal eigendom energie initiatieven
  2021-162 211007 Motie SGP energieconferentie buitengebied
  2021-163 211007 gewijzigd Motie SGP RES - Verbeteren net efficiency
  2021-164 Gewijzigd 211007 Motie HA! RES, Goed voorbeeld doet volgen
 8. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Groep Aanen (1), Partij CDA (4), Partij ChristenUnie (2), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (5), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (4), Partij PvdA (2), Partij SGP (1), Partij VVD (4)

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  2021-165 211007 Amendement Groep Aanen Nieuwbouw Openbare Basisschool (OBS) De Velduil en sportzaal
 9. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Groep Aanen (1), Partij CDA (4), Partij ChristenUnie (2), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (5), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (4), Partij PvdA (2), Partij SGP (1), Partij VVD (4)

  Moties

  Titel
  2021-167 211007 gewijzigd Motie ITH Laadpalen Lantaarnpalen
 10. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Groep Aanen (1), Partij CDA (4), Partij ChristenUnie (2), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (5), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (4), Partij PvdA (2), Partij SGP (1), Partij VVD (4)
 11. 20

 12. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Groep Aanen (1), Partij CDA (4), Partij ChristenUnie (2), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (5), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (4), Partij PvdA (2), Partij SGP (1), Partij VVD (4)
 13. 22

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Groep Aanen (1), Partij CDA (4), Partij ChristenUnie (2), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (5), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (4), Partij PvdA (2), Partij SGP (1), Partij VVD (4)
 14. 23

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Groep Aanen (1), Partij CDA (4), Partij ChristenUnie (2), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (5), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (4), Partij PvdA (2), Partij SGP (1), Partij VVD (4)
 15. 24
  Sluiting