Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Raadsvergadering 21-01-2021

donderdag 21 januari 2021

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, raadzaal

Voorzitter
G.P. Isabella
Toelichting

Door het coronavirus vergadert de gemeenteraad anders dan normaal.
De vergadering is live te volgen via https://houten.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. Debatraad
 2. 1
  Heropening vergadering 19 en 20 januari 2021
 3. 2
  Vervolg Ruimtelijke Koers
 4. 2.1

  Bijlagen

 5. 3
  Brief referendumcommissie
 6. 4
  Sluiting
 7. 5
  Opening besluitvormende raad
 8. 6

  Stemuitslag

  voor 93%
  voor
  Groep Aanen (1), Partij CDA (4), Partij ChristenUnie (2), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (4), Partij PvdA (2), Partij SGP (2), Partij VVD (4)

  Besluit

  Raadsvoorstel aangenomen

 9. 7

  Amendementen

  Titel
  010-2021 A Strakkere uitwerking Noordwest
  016-2021 A Geen hoogbouw
  018-2021 A Toevoegen De Schaft als ontwikkellocatie
  024-2021 A Openbaar groen Centrum, Molenzoom en Koppeling
  030-2021 A Schrappen Noordwest
  035-2021 A Noordwest nog niet ontwikkelen
  036-2021 A Hof van Wulven als groenbuffer
  038-2021 A Maximaal vier bouwlagen
  053-2021 A Spelregel maximale goothoogte
  055-2021 A Geen hoogbouw tenzij aantoonbaar draagvlak in de omgeving
  067-2021 A Geen windturbines en zonneparken landschapspark Houten Oost
  068-2021 A Spelregel versterken binnenstedelijk groen
  070-2021 A Integrale aanpak voor fiets- en voetpaden
  074-2021 A 5 procent inwonersinitiatieven bouwprojecten
  081-2021 A Parkeerbeleid voorziet in parkeerbehoefte
  084-2021 A Financiele uitwerking bestaande stad
  087-2021 A Geen hoogbouw bij entree Oude Dorp

  Moties

  Titel
  006-2021 M Uitslag referendum leidend laten zijn bij besluitvorming en vormgeving RK
  007-2021 M Second opinion Ruimtelijke Koers
  008-2021 M Participatie als invulling Samen bouwen aan Houten
  011-2021 M Sterke regie op de Ruimtelijke Koers
  013-2021 M Ruimtelijke Koers inzet maken van verkiezingen
  014-2021 M Onvoldoende voor proces Ruimtelijke Koers
  017-2021 M Schrappen Smidsgilde als ontwikkelgebied
  019-2021 M Schaft en Doornkade
  020-2021 M Werkgroep inwoners samenstellen tbv participatie Molenzoom
  021-2021 M Geen betaald parkeren invoeren Centrum
  022-2021 M Ondersteunen maatschappelijke initiatieven Centrumgebied
  023-2021 M Huisvesting maatschappelijke organisaties
  026-2021 M Betrekken initiatiefnemers Manifest Houtense Koers
  027-2021 M Manifest Houtense Koers betrekken bij uitwerking Ruimtelijke Koers
  028-2021 M Geen verplaatsing Jongerius
  029-2021 M Behoud groene strook Houten, Nieuwegein, Utrecht
  031-2021 M Kiezen voor Oost
  032-2021 M Meer draagvlak voor Oost dan Noordwest
  033-2021 M Manifest Houtense Koers
  034-2021 M Behoud groene buffer tussen Houten en Utrecht
  037-2021 M Onderzoek openbaar groen
  039-2021 M Overige woonvormen
  040-2021 M Zo weinig mogelijk bestaande woningbouw slopen
  041-2021 M Knarrenhof
  042-2021 M Onderzoek woonbehoeften senioren
  043-2021 M Collectief particulier opdrachtgeverschap
  044-2021 M Houtense woningzoekende voorrang
  045-2021 M Hulp starters kopen woning
  046-2021 M Passende huisvesting ouderen
  047-2021 M Woningtypen mixen op straat en gebouw niveau
  048-2021 M Betaalbaarheid woningen
  049-2021 M Onderzoek doorstroming inwoners binnen Houten
  050-2021 M Uitwerking transformatieopgave Viveste
  051-2021 M Actieplan betaalbare woningen
  052-2021 M Onderzoek behoefte grondgebonden huurwoningen in vrije sector
  054-2021 M Spelregel gebiedsontwikkeling bijdrage bestaande woonwijken
  056-2021 M Flexwoningen
  057-2021 M Voorrang Houtenaren
  058-2021 M Woonbehoefteonderzoek Houtenaren
  059-2021 M Doorstroomwensen
  060-2021 M Inzet maximale doorstroming
  061-2021 M Toekomst bedrijvigheid, werkgelegenheid en economie
  062-2021 M Visie Houtense economie en werkgelegenheid
  063-2021 M Versterken groene landschap HoutenOost
  064-2021 M Straatnamen versterken natuurbewustzijn
  065-2021 M Natuurhistorisch erfgoed
  066-2021 M Weidevogelbeheer
  069-2021 M Duurzaamheidsnormen steeds actueel en inzichtelijk
  072-2021 M Integrale gezondheid
  073-2021 M Ontmoeten en groeten
  075-2021 M Inwonersinitiatieven
  076-2021 M Sociaal contact in een dorpse stad
  077-2021 M Spelregel sociale cohesie
  078-2021 M Wijkgesprekken
  080-2021 M Toekomstambitie 2040 van het OV- Houten Noordwest
  082-2021 M Opties rondweg openhouden en onderzoeken
  083-2021 M Belang volledige aansluiting op A12
  085-2021 M Ontwikkeling Laagraven_Oost
  086-2021 M Uitwerking ontwikkelmogelijkheden Houten Oost
 10. 7.1

 11. 8
  Sluiting