Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 24 januari 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, raadzaal

Voorzitter
G.P. Isabella
Toelichting

U kunt deze vergadering live volgen via https://houten.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 24 januari 2023 om 19.00 uur in de Raadszaal. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden.

 2. 2
  Uitreiking Stimuleringsprijs voor het beste Samenspeltalent onder ambtenaren 2022
 3. 3

 4. 4

 5. 6

  • Natuurlijk Houten – Marian Aanen – PlusBus en senioren met kleine beurs
  • Gebundelde vragen Natuurlijk Houten en PvdA – Anneke Dubbink/Wijnand Jonkers – Beverakker/Knarrenhof
  • D66 – Marije Werelds – Energiebespaarplicht bedrijven
  • GroenLinks – David Jimmink (mede namens CDA)  – Ondernemersfonds
  • SGP – Lauren Zwemer – Maatschappelijke diensttijd (MDT)
  • D66 – Marcel van Gooswilligen – de Bermen

 6. 11

  Toezeggingen

  Titel
  Bijpraat
  memo betrekken klankbordgroep biodiversiteit
  Onderzoeken mogelijkheden er zijn om restwaarde van producten uit het MJOP nog optimaler in te zetten.
 7. 12

  Advies CVP: wijziging van de zienswijze om doelen van het eerste hoofdstuk van de Kadernota concreet te maken. CVP bereidt een amendement voor.
  Er zal geen amendement ingediend worden na overleg CVP. Derhalve kan het onderwerp van de agenda van de debatraad.

 8. 13
  Motie vreemd orde van de dag
 9. 14
  schorsing
 10. 15
  Heropening
 11. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 12. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)

  Moties

  Titel
  02-2023Motie ITH visie cultureel erfgoed - betrekken stichting Natuurvanvroeger NU
 13. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)

  Moties

  Titel
  005-2023 Motie NH - peildatum gestegen energiekosten.
  006-2023 Motie ITH - De Startsprong.
  gewijzigd 004-2023 Motie GL - Subsidieregeling Energiecompensatie gemeente Houten- actieplan duurzame steun maatschappelijke organisaties
 14. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)

  Amendementen

  Titel
  007-2023 Amendement D66 Participatie raad, communicatie inwoners AVU
 15. 20

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 16. 21
  Motie vreemd orde van de dag
 17. 22

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 18. 23

  CVP advies:in te stemmen met de zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 19. 24

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 20. 25

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 21. 26

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 22. 27

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 23. 28

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 24. 29

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (4), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 25. 30
  Sluiting