Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

debatraad reguliere voorstellen en besluitvormende raad perspectiefnota en reguliere voorstellen

donderdag 6 juli 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, raadzaal

Voorzitter
G.P. Isabella
Toelichting

U kunt deze vergadering live volgen via https://houten.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 01
  Opening
 2. 05
  Schorsing
 3. 06
  Heropening
 4. 07

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (3), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (2), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
  tegen
  Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1)

  Amendementen

  Titel
  067-2023 Amendement D66 Minimaliseer maatschappelijke effecten ombuigingsmaatregelen

  Moties

  Titel
  068-2023 Gewijzigde motie ITH Cameratoezicht
  069-2023 Motie GL werkcultuur met oog voor de ander
  070-2023 Glasvezel voor Lekdijk gemeente Houten
  071-2023 GEWIJZIGDE Motie PvdA Goede start statushouders
  072-2023 Motie HA PvdA Zwerfvuil centrumgebieden
  072-2023 Motie HA PvdA Zwerfvuil centrumgebieden
  073-2023 Motie HA PvdA Peukmeuk aanpakken
  077-2023 Motie HA en PvdA Pilot statiegeldringen
 5. 08

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (2), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)

  Amendementen

  Titel
  074-2023 Amendement GL Stimuleer sociale huur in de Beverakker
 6. 09

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (2), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)

  Moties

  Titel
  075-2023 Raadsbreed Motie vreemd Democratisch fundament Gemeenschappelijke Regelingen raadsadviescommissie VRU
 7. 10

  Moties

  Titel
  076-2023 Raadsbreed Motie vreemd Zienswijzeprocedure open te laten voor andere besluiten dan de concept begroting
 8. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (2), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)

  Moties

  Titel
  078-2023 Motie ITH Centrumlocatie Huis van Houten
  079-2023 Motie ITH Gedetailleerde planning en financiering Huis van Houten
  080-2023 Motie NH Sloop Huis van Houten pas na perspectief op herontwikkeling
  081-2023 Motie GL Deelmobiliteit en Kiss & Ride als tijdelijke invulling van locatie Huis van Houten
 9. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (2), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)

  Moties

  Titel
  082-2023 Motie D66 Uitwerking visie maatschappelijke vastgoed
 10. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (2), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 11. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (2), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 12. 15

  De CVP kan zich vinden in de conceptzienswijze

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (2), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 13. 16

  De CVP kan zich vinden in de conceptzienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (2), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 14. 20
  Sluiting