Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 1 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, raadzaal

Voorzitter
G.P. Isabella
Toelichting

U kunt deze vergadering live volgen via https://houten.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 1 juni om 20.00 uur in de Raadszaal. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden.

 2. 3

  • D66 Houten – Marjan Boonzaaijer – regeling voor huiseigenaren met laag inkomen
  • Fracties van D66 en GroenLinks - Susan van Erp – Uitkomst en toekomst van Maai Mei Niet
 3. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (3), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  041-2023 Amendement Houtens DNA - Groen omarmd en groen omringd.
  042-2023 AMENDEMENT D66 - Houtens DNA – water en duurzaamheid’ bij ‘Groen omarmd.d
  043-2023 Amendement VVD en CU Houtens DNA - Verduidelijking aanbeveling Auto anders
  044-2023 gewijzigd Amendement VVD - Houtens DNA -Buitengebied
  045-2023 Amendement PvdA Houtens DNA- kwaliteitsimpuls hogere elementen
  046-2023 Amendement PvdA Diverse woningtypen - Houtens DNA.
  047-2023 Amendement CDA - Houtens DNA - andere woonvormen
  048-2023 Amendement CDA Houtens DNA - Kromme Rijngebied en Hollandse Waterlinie pijlers ruimtelijke identiteit Houten
  049-2023 AMENDEMENT D66 Houtens DNA - inclusiviteit toevoegen
  050-2023 Amendement GL Houtens DNA_kernwaarde verwoorden volgens experts en inwoners
  051-2023 Amendement SGP en D66 Houtens DNA- Houtens DNA Indelingen organisaties en instellingen
  052-2023 AMENDEMENT HA Houtens DNA voer het goede gesprek met inwoners

  Moties

  Titel
  053-2023 MOTIE HA - Houtens DNA - Neem de raad mee in de toepassing van het DNA

  Toezeggingen

  Titel
  Evalueren
 4. 5

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (2), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (3), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
  tegen
  Partij D66 (2)

  Amendementen

  Titel
  054-2023 GEWIJZIGD Amendement NH Burgerberaad Energie-duidelijkheid procesuitkomsten.
  056-2023 AMENDEMENT D66 - Burgerberaad - Vertegenwoordiging Jongerenraad in klankbordgroep
  057-2023 AMENDEMENT D66 - burgerberaad - Deelnemers co-creatie afspiegeling Houtense samenleving
  058-2023 AMENDEMENT D66 Burgerberaad - Gebruik Basis Registratie Personen
  059-2023 AMENDEMENT D66 Burgerberaad energie 2040 deelname jongeren vanaf 16 jaar
  060-2023 AMENDEMENT SGP Burgerberaad - verlaging minimum leeftijd burgerberaad energie 2040 naar 18 jaar
  064-2023 Amendement NH Burgerberaad Energie aanvulling plan van aanpak

  Moties

  Titel
  061-2023 motie SGP Burgerberaad -uitvoeren motie
  062-2023 Motie GL PvdA en D66 Burgerberaad - Een passende vraagstelling
 5. 6

 6. 7
  Schorsing
 7. 8
  Heropening
 8. 9
  Houtens DNA vaststellen
 9. 10
  Burgerberaad Energie 2040
 10. 11

  CVP advies: De CVP ziet geen reden om dit raadsvoorstel te agenderen voor een RTG of de debatraad. De CVP adviseert het voorstel direct te agenderen voor de besluitvormende raad. De CVP kan zich vinden in de concept zienswijze

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (3), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 11. 12

  Moties

  Titel
  063-2023 Motie vreemd pvdA openbreken CAO SW
 12. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (3), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 13. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (3), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 14. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Partij CDA (3), Partij ChristenUnie (1), Partij D66 (4), Partij GroenLinks (4), Partij Houten Anders! (1), Partij ITH (8), Partij NatúúrlijkHouten (3), Partij PvdA (1), Partij SGP (2), Partij VVD (3)
 15. 16
  Sluiting