Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RTG 2

dinsdag 4 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, kamer 0.46/0.47

Voorzitter
A. Dubbink
Toelichting

U kunt deze vergadering live volgen via https://houten.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen, de kijkers thuis en de insprekers welkom.

 2. 2

  De voorzitter stelt voor om de agendapunten met insprekers (bestemmingsplan Loerikseweg 54 en bestemmingsplan Boekdrukkersgilde ongenummerd) eerst te behandelen. De raads- en commissieleden stemmen hiermee in.

 3. 3

  Wethouder Molenaar en ambtelijke ondersteuning meneer de Moed en mevrouw Jong zijn aanwezig. Voor dit onderwerp zijn drie insprekers.


  Toezegging: Wethouder Molenaar zegt toe opnieuw in gesprek te gaan met de initiatiefnemer van bestemmingsplan Loerikseweg 54 over de verontreiniging en op welk moment de initiatiefnemer verwacht de sanering uit te voeren. Deadline: 13-06-2024.


  Er worden statements gegeven door NatúúrlijkHouten, Inwonerspartij Toekomst Houten, CDA en VVD.

  Besluit

  De voorzitter concludeert dat dit onderwerp op de agenda van de debatraad van 18 juni 2024 wordt geplaatst.

  Toezeggingen

  Titel
  Gesprek initiatiefnemer verontreiniging en sanering
 4. 4

  Wethouder Molenaar en ambtelijke ondersteuning meneer de Moed en mevrouw Jong zijn aanwezig. Voor dit onderwerp zijn drie insprekers.


  Toezegging: Wethouder Molenaar zegt toe te onderzoeken of het stedenbouwkundig mogelijk is de situering van de woning op de kavel te verschuiven en zegt toe opnieuw te kijken naar de ontsluiting van de woning in de gebruiksfase. Deadline: 13-06-2024.
  Toezegging: Wethouder Molenaar zegt toe in gesprek te gaan met Woonin of het mogelijk is het bouwverkeer de parkeerplaats als toegangsweg te laten gebruiken. Deadline: 13-06-2024.


  Er worden statements gegeven door NatúúrlijkHouten en VVD.

  Besluit

  De voorzitter concludeert dat dit onderwerp op de agenda van de debatraad van 18 juni 2024 wordt geplaatst.

  Toezeggingen

  Titel
  Gesprek Woonin bouwverkeer
  Stedenbouwkundig beeld opschuiven woning en ontsluiting
 5. 6

  Burgemeester Isabella vertelt dat er op 5 juni opnieuw U16 bestuurstafels zijn. De agenda's en inhoud hiervan zijn op de website te vinden. Als er iets wordt besproken wat voor de raad van belang is, komt dit de raad toe via de mededelingen uit het college. NatúúrlijkHouten vraagt specifiek om terugkoppeling over de RES herijking en het onderwerp wonen en zorg, wanneer er interessante zaken besproken worden.


  Burgemeester Isabella is op 3 juni in gesprek geweest met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en meerdere collega burgemeesters. Dit gesprek ging over maatschappelijke onrust, polarisatie en sociale stabiliteit.

 6. 7

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.37.