Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RTG 2

dinsdag 5 maart 2024

20:05 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, kamer 0.46/0.47

Voorzitter
E.G.J. Stiekema

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3

  Voorgesteld besluit

  Onder voorbehoud van het indienen van een motie door GroenLinks en Partij van de Arbeid adviseren de raads- en commissieleden het raadsvoorstel te agenderen voor de besluitvormende raad van 19 maart 2024.

  Besluit

  Onder voorbehoud van het indienen van een motie door GroenLinks en Partij van de Arbeid adviseren de raads- en commissieleden het raadsvoorstel te agenderen voor de besluitvormende raad van 19 maart 2024.

 3. 4

  De CVP geeft een positief advies over de zienswijze.

  Voorgesteld besluit

  De raads- en commissieleden adviseren om het raadsvoorstel te agenderen voor de besluitvormende raad van 19 maart 2024.

  Besluit

  De raads- en commissieleden adviseren om het raadsvoorstel te agenderen voor de besluitvormende raad van 19 maart 2024.

 4. 5

  Wethouder Vermeulen zegt toe te onderzoeken of lokale investeringen ook in het normenkader thuishoren en informeert de raad hierover. Deadline: 11-03-2024  Wethouder Vermeulen zegt toe uit te leggen waarom het Programma Aanpak Stikstof in het Normenkader 2024 is opgenomen. Deadline: 11-03-2024  Wethouder Vermeulen zegt toe vanaf het normenkader 2025 ook de vervallen regelingen inzichtelijk te maken. Deadline: 06-03-2025

  Voorgesteld besluit

  De raads- en commissieleden adviseren om het raadsvoorstel te agenderen voor de besluitvormende raad van 19 maart 2024.

  Besluit

  De raads- en commissieleden adviseren om het raadsvoorstel te agenderen voor de besluitvormende raad van 19 maart 2024.

  Toezeggingen

  Titel
  Lokale investeringen
  Programma Aanpak Stikstof
  Vervallen regelingen
 5. 6

  De CVP geeft een positief advies over de zienswijze.


  Wethouder Frowijn zegt toe de opgelopen lengte van de wachttijden en seksuele gezondheidszorg voor jongeren onder de aandacht te brengen in het AB met de GGDrU en informeert de raad hierover.

  Voorgesteld besluit

  De raads- en commissieleden adviseren om het raadsvoorstel te agenderen voor de besluitvormende raad van 19 maart 2024.

  Besluit

  De raads- en commissieleden adviseren om het raadsvoorstel te agenderen voor de besluitvormende raad van 19 maart 2024.

  Toezeggingen

  Titel
  Aandacht voor wachttijden en seksuele gezondheidszorg
 6. 8

  Er zijn geen mededelingen van het college en geen vragen van raads- en commissieleden.

 7. 9

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.18.