Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RTG 2

dinsdag 14 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, kamer 0.46/0.47

Voorzitter
D.J.P. Jimmink
Toelichting

U kunt deze vergadering live volgen via https://houten.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen, de kijkers thuis en de insprekers welkom.

 2. 2

  De voorzitter stelt voor om de agendapunten met insprekers  (bestemmingsplan Herbergierserf en RIB verruiming beleid voor woningsplitsing en woningomzetting) eerst te behandelen. De raads- en commissieleden stemmen hiermee in.

 3. 3

 4. 4

  Deze raadsinformatiebrief is geagendeerd door de fracties GroenLinks, HoutenAnders! en Partij van de Arbeid. Wethouder Molenaar is aanwezig, de ambtelijke ondersteuning is helaas verhinderd. Er is één inspreker voor dit onderwerp.


  Toezegging: Wethouder Molenaar zegt toe bij Spoorboekje 3 ook een stand van zaken te geven van de uitvoering van het verruimde beleid woningsplitsing en woningomzetting. Actualiteitenmotie M24-23 van de Provinciale Staten wordt hierbij meegenomen. 


  Na de bespreking wordt door de indieners geconcludeerd dat er geen vervolgactie wordt genomen.

  Toezeggingen

  Titel
  Voortgang beleid woningsplitsing en woningomzetting bij Spoorboekje 3
 5. 5

  Wethouder Vermeulen en ambtelijke ondersteuning mevrouw Stelder zijn aanwezig.


  Toezegging: Wethouder Vermeulen zegt toe uit te zoeken waarom de deelbegrotingswijziging 'SOK Impulsreg. Water in de Leefomgeving (HDSR)' wel genoemd wordt in het raadsvoorstel van de periodieke begrotingswijziging, maar waarom deze deelbegrotingswijziging ontbreekt in de bijlage.
  Toezegging: Wethouder Vermeulen zegt toe uit te zoeken of er al een bestemming is voor de beschikbare gelden voor de impulsregeling Water.  Er worden statements gegeven door CDA en GroenLinks

  Besluit

  De voorzitter concludeert dat dit onderwerp op de agenda van de besluitvormende raad van 28 mei 2024 geplaatst wordt.

  Toezeggingen

  Titel
  Bestemming impulsregeling water
  Deelbegrotingswijziging 'SOK Impulsreg. Water in de leefomgeving (HDSR)' mist in de bijlage
 6. 6

 7. 7

  Wethouder Molenaar en ambtelijke ondersteuning mevrouw Kosterman zijn aanwezig. Tevens sluiten de beoogd zorgondernemers van de Dennenhorst aan. 


  Er worden statements gegeven door VVD, Partij van de Arbeid en NatúúrlijkHouten

  Besluit

  De voorzitter concludeert dat dit onderwerp op de agenda van de debatraad van 28 mei 2024 geplaatst wordt.

 8. 8

  Wethouder Molenaar vertelt dat het college recent bij een regionale bijeenkomst aanwezig was over de pMIEK methodiek. Dat is een provinciale methodiek om de schaarste op het energienet te verdelen. Er zijn zorgen vanuit de gemeenten uit de regio over deze methodiek.

 9. 9

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.40.