Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RTG 1

dinsdag 6 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, raadzaal

Voorzitter
A. Dubbink
Toelichting


U kunt deze vergadering live volgen via https://houten.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 2
  Algemeen spreekrecht
 2. 3

  - De CVP geeft een compliment aan de VRU vanwege het overzichtelijk presenteren van de cijfers door naast de cijfers van komende jaren ook de cijfers van voorgaande jaren te zetten.
  - De CVP kan zich vinden in de zienswijze.
  - De CVP zal zo nodig in de RTG voorstellen/aangeven dat de CVP een amendement zal maken bij beslispunt c: hogere kosten 2023 ten laste van begroting 2023.

  De burgemeester geeft aan dat de technische fout in beslispunt 3 door het college is hersteld en dat het juiste raadsbesluit wordt toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering van 20 juni. 
  De raads- en commissieleden adviseren het raadsvoorstel inclusief de technische wijziging doorgevoerd door het college in beslispunt 3, te agenderen voor de besluitvormende raad van 20 juni.  Voorgesteld besluit

  De raads- en commissieleden adviseren het raadsvoorstel inclusief de technsiche wijziging doorgvoerd door eht college in beslispunt 3, te agenderen voor de besluitvormende raad van 20 juni.

 3. 4

  De wethouder zegt toe de technische fout te repareren waar het CDA haar op wees; artikel 76 lid 1 wordt geschrapt want is een dubbeling met artikel 75.

  De wethouder zegt toe de technische fout te repareren waar ITH naar vraagt; artikel 25, lid 2 onder de kernen van de gemeente Houten wordt ook toegevoegd de kern Houten.


  Deze technische fouten hoeven niet verwerkt te worden in de toezeggingenlijst.

  De wethouder past de verordening aan en meldt bij het aanbieden van de stukken aan de griffie wat er precies is gewijzigd. De griffie plaatst de juiste verordening bij de raadsvergadering van 20 juni 2023.

  De raads- en commissieleden adviseren het raadsvoorstel inclusief de twee technische wijzigingen in de verordening te agenderen voor de besluitvormende raad van 20 juni.

  Voorgesteld besluit

  De raads- en commissieleden adviseren het raadsvoorstel inclusief de twee technische wijzigingen in de verordening te agenderen voor de besluitvormende raad van 20 juni.

  Toezeggingen

  Titel
  Toevoegen bij kernen
 4. 5

  Burgemeester Isabella vertelt over de deelname pilot Kromme Rijngebied Linie landschap
  Burgemeester Isabella vertelt nav vraag D66 over het aanstaande VNG-congres en verwijst naar de website van de VNG voor de laatste informatie.

 5. 6

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.