Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RTG 1

donderdag 29 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, raadzaal

Voorzitter
R.M. Pelleboer
Toelichting

U kunt deze vergadering live volgen via https://houten.notubiz.nl/live

Agendapunten

 1. 2

  De CVP kan zich vinden in de concept zienswijze.
  Wethouder van den Berg zegt toe de technische vragen van de commissie verbonden partijen te beantwoorden en dan ook mee te nemen welk deel van het resultaat wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023 en tevens checkt de wethouder of er wordt uitgegaan van de meest recente planning van de gemeente rond de Lekdijk.

  Voorgesteld besluit

  De raads- en commissieleden adviseren het raadsvoorstel te agenderen voor de besluitvormende raad van 6 juli.

  Toezeggingen

  Titel
  Technische vragen Stichtse Groenlanden en meest recente planning Lekdijk
 2. 3

  Er zijn twee insprekers bij dit agendapunt: Sunvest en Stichting Mooi t Goy.

  Voorgesteld besluit

  De raads- en commissieleden adviseren het raadsvoorstel aan te houden en opnieuw te agenderen voor de RTG nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de omwonenden van Zonnepark Oosterlaak, Stichting Mooi 't Goy, de gemeente en Sunvest, met de intentie om het aangehouden raadsvoorstel via de agendacommissie te agenderen voor de RTG in september 2023.

 3. 4

  Voorgesteld besluit

  De raads- en commissieleden adviseren op verzoek van D66 en GroenLinks om het raadsvoorstel te agenderen voor de debatraad waarbij er wellicht een motie/amendement wordt ingediend.

  Toezeggingen

  Titel
  Convenant Duurzaam Bouwen Beverakker 19
  RIB evaluatie inbreidingslocatie Beverakker 19
 4. 5

  Geen vragen en geen mededelingen

 5. 6

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.