Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

2021-150 211005 Motie SGP Ontw Oude Dorp 2030 - Betrekken omgeving bij herontwikkeling Grund

ID
430
Agendapunt
Gemeenteraad 2021 (14. Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030)
dinsdag 5 oktober 19:30 tot 23:00
Gemeentehuis, raadzaal
Titel
2021-150 211005 Motie SGP Ontw Oude Dorp 2030 - Betrekken omgeving bij herontwikkeling Grund
Status
Raadsleden
Portefeuillehouder
Wethouder Bos
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)