Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Raadsvergadering 18 september 2018

dinsdag 18 september 2018

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, raadzaal

Voorzitter
W.M. de Jong
Toelichting

Collegeprogramma 2018-2022

Agendapunten

 1. 1

  Opening - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten,
  Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 18 september 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden.
  De voorzitter,
  W.M. de Jong

 2. 2

  Vaststellen van de agenda

 3. 4

  Heropening

 4. 5

  Een door de samenleving en door de raad gedragen collegeprogramma voor de bestuursperiode 2018-2022. - Coalitieakkoord 2018-2022 - Duurzaam, ondernemend en dichtbij. Onze inwoners vinden de gemeente Houten een fijne plek om te wonen, te leven en te werken. Houten heeft een dorpse sfeer en een uniek stedenbouwkundig ontwerp. ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal hebben ieder een eigen identiteit en liggen in een prachtig landschap, rijk aan cultuurhistorie. Houtenaren vinden het belangrijk dat dit zo blijft. - Coalitieakkoord 2018-2022 - Duurzaam, ondernemend en dichtbij van de partijen: CDA, GroenLinks, VVD en de ChristenUnie

  Besluit

  Aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  028-2018 Amendement Evenementenfonds
  029-2018 Amendement dictum raadsbesluit

  Moties

  Titel
  023-2018 Motie Jaarlijkse stimuleringsprijs voor het samenlevingstalent onder de ambtenaren
  024-2018 Motie Financiële positie Houtens Muziek Collectief HMC
  025-2018 Motie Jongerenparticipatie
  026-2018 Motie Huisvesting maatschappelijke organisaties
  027-2018 Motie Experiment basisbanen
  030-2018 Motie Ambitie woningbouw
  031-2018 Motie onderzoek alternatieve locatie tweede windpark
 5. 6

  In de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Houten staan regels voor werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in of op openbare gronden in de gemeente Houten. Als gevolg van de voortgaande digitalisering van de afhandeling van aanvragen voor de aanleg van kabels en leidingen is de tekst van de AVOI momenteel verouderd. De AVOI wordt nu geactualiseerd om verwarring en ongewenste discussies over bijvoorbeeld aan te leveren gegevens te voorkomen.

  Besluit

  Met algemene stemmen aangenomen.

 6. 7

  De voorzitter van het Seniorenconvent, de heer G. Zandbergen heeft te kennen gegeven deze functie te willen neerleggen. Mevrouw J. Dubbink stelt zich kandidaat om hem op te volgen. De heer W.G.L Mossink heeft aangegeven de vacature in de commissie verbonden partijen te willen invullen.

  Besluit

  Met algemene stemmen aangenomen.

 7. 8

  Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 18-09-2018.

  Besluit

  Met algemene stemmen aangenomen.

 8. 9

  Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 28-06-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op
  28-06-2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

  Besluit

  Met algemene stemmen aangenomen.

 9. 9.1

  Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 10-07-2018

  Besluit

  Met algemene stemmen aangenomen.

 10. 10

  Vaststellen van de doorlopende lijst van ingekomen stukken en mededelingen voor de raad van 18-09-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 04-09-2018) Raad van 18-09-2018.

  Besluit

  Met algemene stemmen aangenomen.

 11. 10.1
  Doorlopende lijst
 12. 11

  Sluiting