Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RTG 2

dinsdag 6 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis, kamer 0.46/0.47

Voorzitter
J.M. Boonzaaijer
Toelichting


Deze vergadering wordt niet uitgezonden

Agendapunten

 1. 2

  Advies CVP: 
  - De CVP ziet graag kritische prestatie indicatoren die duidelijk maken of en op welke wijze WIL werk maakt van het terugdringen van de arbeidskosten. 
  - De CVP ziet een dubbelrol waar het gaat om de ICT voor WIL. De CVP hecht er aan dat duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.
  - De CVP is tevreden met de manier waarop de zienswijze van Houten op de eerste begrotingswijziging 2023 is verwerkt.
  - De CVP is blij met de reactie op de zienswijze en complimenteert de accounthouder met de gevolgde werkwijze.

  Voorgesteld besluit

  Koos van Dijk
  Compliment voor de gevolgde samenwerking
  Vraag over resultaat.


  Besluitraad

 2. 3

  Vraag naar antwoorden op schriftelijke vragen over AZC en Nieuwgein. Geeft een beeld van de gesprekken.
  Vraag naar grotere toename aantal goederentreinen. Wethouder neemt mee.


  De wethouder meldt een pilot voor het versterken van het groene landschap en erfgoed van het Kromme Rijn Linie landschap.

 3. 4

  Advies CVO:
  - De CVP stemt in met de zienswijze voor zover het technischer zaken betreft.  
  - De GGDrU vraagt om in te stemmen met een zeer forse tariefverhoging. De CVP acht dat een zeer politieke vraag. Het is aan de raad om daar het goede gesprek over te voeren. Dat zal de CVP in de RTG zo benoemen.   Schorsing van 20:16 tot 20:25 uur
  Isabella vervanger
  Inleiding
  Stevige discussie in AB.  Nodig voor adequate toerusting op wetteloijke taken.


  D66 Eerst middelen om te verbeteren en dan  veranderen? 
  Blijf wel kritisch. Het gaat om veel geld. Vraag om GGD scherp te laten kijken.
  SGP: forse structurele stijging van de kosten. Verwijst naar GGiD. Vertrouwen dat het goed wordt opgevangen?
  Er is vertrouwen. Toch een indringend beroep. GGiD los zien.
  VVD: Via de bestuurlijke lus lastig om te wijzingen. Plus taken naar een andere instantie?
  Extra taken kan Houten elders onderbrengen. Concurrentie is lastig. Niet zomaar andere partijen. Wel een optie.
  NH: Jeugdzorg 1,8 mio. Geen heldere keuzes. Onderzoek? 
  Terecht punt. Veel andere regelingen. College kijkt naar overloop / dubbeling. College kijkt naar mogelijkheden. Geen onderzoek. Wel projecten tegen het licht houden. Kijkt expliciet naar taken Jeugdzorg bij de GGD toezegging.
  ITH: Eerder? 
  systematiek. kadernota en begroting. Gericht en compact. Scherper volgen van de GGD dan de gemiddelde deelnemer.
  NH: resultaten GGD veel beter dan anderen. Kan minder kwaliteit?
  Insteek zienswijze. Ga er nog eens met de stofkam door. GGD moet zelf scherp op letten.
  D66: Jeugd met problemen. Risico's mitigeren?
  Landelijke stijging van dit soort problemen. Hoeft niet tot nadelige gevolgen te leiden. GGD mag scherp aan de wind gaan zeilen.


  Wat doet de GGD en wat kan een andere organisatie doen?


  CDA: 16.6 % meer. Lastige pil.
  VVD: blij met scherp zienswijze.
  NH: Geen financiële kaders meegegeven. Volgende keer wel.


  Conclusie: besluitvorming.

  Toezeggingen

  Titel
  Het college zal kijken naar de taken die Houten bij de GGDrU belegt
 4. 5

  Het rekenkamerrapport bevat - zoals gebruikelijk - de bestuurlijke reactie als bijlage. Omdat die bijlage bijna helemaal aan het eind van het memorandum te vinden is treft u de bestuurlijke reactie ook separaat - maar dan weer zonder reactie van de rekenkamer - aan. 
  Het nawoord van de rekenkamer is de laatste bijlage in het memorandum.


   - 20:50
  Bos
  Inleiding wethouder. Wijst op bestuurlijke reactie.
  VVD: organisatiewijziging. Hoe en wat?
  Kansen 
  D66: realistische planning?
  Streven. B 2024 indicatoren. Standaardset. Meer duiding.
  CDA: rol van de raad. Loopt het college niet op de troepen vooruit?
  Geen wisselwerking tussen rekenkamer en college. Begroting 2023 zonder indicatoren. College heeft zelfstandig gekeken naar gewenste uitkomsten en effecten. Ambtenaren hebben meegelopen met het traject en het college heeft een eigen traject gemaakt. Vandaag ambtelijke werksessie met de raad. Anders halen we de planning niet.
  NH: Vaker sessies. Uitdiepen onderwerpen. Waarom wordt dit aan de indicatoren opgehangen. 
  Het goede gesprek gaat over grotere thema's. Los van de waan van de dag een diepgaander gesprek.
  Voorbeeld woningbouw. 
  SGP: ambtelijke werksessie. Terug laten komen? 
  Deels nieuwe indicatoren. Kijken of het doet wat we verwachten wat het doet. Werksessie is een optie. Delen van de presentatie van te voren.
  SGP: Continue proces. Jaarlijks bekijken of er andere aandachtspunten zijn. 
  Kost veel tijd om relevante indicatoren te vinden. 
  NH: Nieuwe indicatoren. Geen duiding van bestaande indicatoren. Waarom geen verdieping?
  Hoeft niet nieuw te zijn. Wel meer duiding.


  Besluitvormende raad
  Geen statements. 5. 6
  Sluiting