Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Kosten Huis van Houten

ID
324
Titel
Kosten Huis van Houten
Agendapunt
RTG 1 2024 (3. Integraal Financieel- en beleidskader 2024/2025 (voorheen perspectiefnota))
dinsdag 2 juli 20:00 tot 23:00
Gemeentehuis, raadzaal
Toezegging
Het college zal de raad nader informeren over de kosten van het Huis van Houten.
Portefeuillehouder
Wethouder Vermeulen
Deadline
5-7-2024
Toelichting
In de tabel, die het college heeft gegeven onder het antwoord bij de derde technische vraag van D66, is in de hokjes achter Huis van Houten geen informatie te vinden.
Stand van zaken
A De meerkosten van het tijdelijk Huis van Houten bedragen in totaal € 584 duizend. Hiervan wordt € 484 duizend bekostigd uit de vrije algemene reserve en € 100 duizend uit de beklemde algemene reserve. Omdat de kosten geheel gedekt worden door onttrekkingen uit reserves hebben deze geen effect op het begrotingssaldo en staat er daarom “0” in de tabel.
Datum afdoening
5-7-2024
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)