Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

212-2021 M parkeerbeleid - optie openhouden extra parkeerplekken bestaande wijken bij parkeerdruk

ID
481
Agendapunt
Gemeenteraad 2021 (15. Vaststellen vernieuwd parkeerbeleid)
dinsdag 14 december 19:00 tot 23:00
MS TEAMS
Titel
212-2021 M parkeerbeleid - optie openhouden extra parkeerplekken bestaande wijken bij parkeerdruk
Status
verworpen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Wethouder Bos
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen
voor 35%
tegen 65%
voor
Partij ITH (4), Partij VVD (2), Partij Houten Anders! (1), Partij SGP (2)
tegen
Partij CDA (4), Partij ChristenUnie (2), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (5), Groep Aanen (1), Partij PvdA (2)