Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Nadere uitleg bij vraag 3 en 4 van D66

ID
323
Titel
Nadere uitleg bij vraag 3 en 4 van D66
Agendapunt
RTG 1 2024 (3. Integraal Financieel- en beleidskader 2024/2025 (voorheen perspectiefnota))
dinsdag 2 juli 20:00 tot 23:00
Gemeentehuis, raadzaal
Toezegging
Het college zal aan de raad een bredere uitleg geven - onder meer de oorzaak van de fout en de financiƫle impact - dan in de primaire beantwoording van vraag 3 en 4 van D66 is gebeurd.
Portefeuillehouder
Wethouder Vermeulen
Deadline
5-7-2024
Toelichting
Stand van zaken
A Er is een correctie noodzakelijk geweest die invloed heeft op het begrotingssaldo vanaf het jaar 2025 en verder. Er is een administratieve fout gemaakt bij het jaarlijks handmatig bepalen en verwerken van de kapitaallasten van geplande investeringen bij het opstellen van de begroting 2024-2027. De genoemde bedragen hebben hierdoor vanaf de begroting 2024, tijdelijk, in het saldo van de jaren 2025, 2026 en 2027 gezeten. Dit is gemeld in de RIB van de decembercirculaire. Het saldo is daarom vanaf vaststelling begroting (november 2023) tot eerste berap 2024 tijdelijk te hoog geweest voor de jaren van 2025, 2026 en 2027. Dit is een incidentele fout door het handmatig verwerken van de nieuwe investeringsplannen in de begroting. We hebben inmiddels proces en ICT maatregelen genomen waardoor dit niet meer kan voorkomen. Deze correctie verwerken we volgens afspraak in de 1e bestuursrapportage 2024.
Datum afdoening
5-7-2024
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)