Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

211-2021 M parkeerbeleid - geen nadeel omliggende wijken en buurten bij nieuwe ontwikkelingen

ID
480
Agendapunt
Gemeenteraad 2021 (15. Vaststellen vernieuwd parkeerbeleid)
dinsdag 14 december 19:00 tot 23:00
MS TEAMS
Titel
211-2021 M parkeerbeleid - geen nadeel omliggende wijken en buurten bij nieuwe ontwikkelingen
Status
verworpen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Wethouder Bos
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen
voor 38%
tegen 62%
voor
Partij ITH (4), Partij VVD (2), Groep Aanen (1), Partij Houten Anders! (1), Partij SGP (2)
tegen
Partij CDA (4), Partij ChristenUnie (2), Partij D66 (3), Partij GroenLinks (5), Partij PvdA (2)